Verklaring ANBI

Verklaring ANBI

Hieronder vind je onze Verklaring van het Bestuur van de Stichting The Space Leiden omtrent de vereisten van ANBI's:

Naam van de instelling
Stichting The Space Leiden

RSIN
861919737

Contactgegevens
Stichting The Space Leiden
bestuur@spaceleiden.nl
+31 (0)71 56 903 56

Bezoekadres
Bètaplein 28
2321KS Leiden

Doelstelling
De Stichting heeft als doel het bevorderen van technische ontwikkeling van (jong)volwassenen en tracht dit doel te bereiken door het opzetten en beschikbaar stellen van een technisch clubhuis ("hackerspace" / "makerspace") aan deelnemers met werkplaatsen waar plek is voor nieuwe technieken en het aanbieden van workshops en cursussen. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De belangrijkste doelen waar The Space zich in de komende drie jaar op wil richten zijn:

  • Een community opzetten die zich verenigt om te willen leren over verscheidene onderdelen op het gebied van IT.
  • Een zowel openbare als digitale ruimte beschikbaar stellen voor deze community om meerdere keren per week samen te kunnen komen.
  • Kennisdeling over IT te laten plaatsvinden.
  • Verzamelen van en toegang verlenen tot specialistische apparatuur.

Beleidsplan & Whitepaper
Zie The Space Beleidsplan 2021 en The Space Whitepaper 2020.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit 7 leden, waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Belongingsbeleid
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
The Space is opgericht op 2 december 2020 en heeft per haar Statuten nog geen jaarrekening gepubliceerd. De eerste publicatie van deze stukken zal plaatsvinden na het aflopen van het eerste boekjaar op 31 augustus 2021.

en_GB