Hieronder vind je onze Verklaring van het Bestuur van de Stichting The Space Leiden omtrent de vereisten van ANBI’s. Momenteel zijn wij als Stichting nog niet in het bezit van de ANBI-status. Deze pagina dient ter ondersteuning van onze aanvraag bij de Belastingdienst.

Naam van de instelling
Stichting The Space Leiden

RSIN
861919737

Contactgegevens
Stichting The Space Leiden
bestuur@spaceleiden.nl
+31 (0)71 56 903 56

Bezoekadres
Bètaplein 28
2321KS Leiden

Doelstelling
De Stichting heeft als doel het bevorderen van technische ontwikkeling van (jong)volwassenen en tracht dit doel te bereiken door het opzetten en beschikbaar stellen van een technische openbare werkplek (“hackerspace” / “makerspace”) aan deelnemers met werkplaatsen waar plek is voor nieuwe technieken en het aanbieden van workshops en cursussen. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De belangrijkste doelen waar The Space zich in de komende drie jaar op wil richten zijn:

Beleidsplan & Whitepaper
Zie The Space Beleidsplan 2021 en The Space Whitepaper 2020.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit 7 leden, waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Belongingsbeleid
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
The Space is opgericht op 2 december 2020 en heeft per haar Statuten nog geen jaarrekening gepubliceerd. De eerste publicatie van deze stukken zal plaatsvinden na het aflopen van het eerste boekjaar op 31 augustus 2021.